GAIN: GPU-based constraint checking for context consistency

Jun Sui, Chang Xu, Wang Xi, Yanyan Jiang, Chun Cao, Xiaoxing Ma, and Jian Lu, “GAIN: GPU-based constraint checking for context consistency”, in Proceedings of the 21st Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC) , 319–326, 2014.

© 2015 Institute of Computer Software, Nanjing University. All rights reserved.